Omgang

Wanneer ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, blijven zij via de kinderen nog lange tijd met elkaar verbonden. Dit is niet altijd even gemakkelijk en het kan voorkomen dat er discussie ontstaat over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Bij een echtscheiding of het uiteengaan kan een zorgregeling worden vastgesteld, maar ook later kan deze alsnog worden vastgesteld of gewijzigd. WY staat u hierin graag bij.

Gezag

Ouders die met elkaar zijn gehuwd hebben automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren. Wanneer ouders samenwonen, moet dit gezag apart worden aangevraagd. Het kan zijn dat het gezamenlijk gezag niet is aangevraagd en dat een van de ouders hier niet aan wil meewerken. Ook kan het zijn dat er wel gezamenlijk gezag is, maar dat dit de zorg voor de kinderen belemmert. Beide mogelijkheden kunnen een reden zijn om een wijziging van het gezag aan te vragen. Procedures waar partijen altijd voor naar de rechter moeten. WY kan u in dergelijke kwesties adviseren en bijstaan.

Overige

Verder vallen onder het personen- en familierecht nog de erkenning van kinderen, ontkenning van het vaderschap dan wel de vernietiging van de erkenning, maar ook de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen. Voor al deze kwesties kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap