Erfrecht

Wanneer na overlijden sprake is van een erfenis, kunnen hier verschillende vragen over ontstaan. Is er bijvoorbeeld een testament opgesteld en moet het testament worden aanvaard of verworpen. Ook kunnen er vragen zijn over de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Met al deze vragen kan u bij ons terecht, WY staat u hierin graag bij.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap