Echtscheiding

De meest voor de handliggende zaken binnen het personen- en familierecht betreffen de echtscheidingen. Bij een echtscheiding komt meer kijken dan de echtscheiding alleen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, dient hiervoor een ouderschapsplan te worden opgesteld met daarin onder meer een zorgregeling en afspraken over de kinderalimentatie. Daarnaast kan het zijn dat één van de echtgenoten behoefte heeft aan partneralimentatie en ook dit kan worden berekend. Tenslotte dienen huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld of de gemeenschap van goederen dient te worden verdeeld.

Een echtscheiding kan bij de rechtbank zowel eenzijdig als gezamenlijk, onder andere via mediation, worden verzocht. WY kan u bijstaan zowel bij de gezamenlijke verzoeken, mediation, maar ook bij de eenzijdige verzoeken of wanneer tegen een eenzijdig verzoek verweer dient te worden gevoerd.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap