Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Bij de alimentatie geldt, dat er sprake moet zijn van behoefte van de alimentatiegerechtigde en draagkracht bij de alimentatieplichtige(n).
Het kan zijn dat een alimentatie is vastgesteld, maar dat na verloop van tijd er een wijziging van omstandigheden komt, waardoor het nodig is opnieuw naar de alimentatie te kijken. Ook kan het zijn dat er niet eerder een alimentatie is vastgesteld, maar dit toch nodig blijkt te zijn.

WY kan u voor u een berekening maken van behoefte en draagkracht. Zowel bij de vaststelling als bij een wijziging van alimentatie. Ook is het mogelijk ons in te schakelen voor het maken van een berekening als second opinion of om te bepalen of vaststelling of wijziging kans van slagen heeft.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap