De werkwijze van WY Advocaten

Een rechtzaak is nooit een pretje, vooral omdat een proces vaak wordt omgeven door onzekerheden. WY houdt haar cliënten niet onnodig lang in onzekerheid; al na het eerste gesprek kan WY aangeven of een zaak een goede kans maakt voor de rechter of niet. Een zaak die bij voorbaat kansloos is, kost bovendien alleen maar geld.

Als u een afspraak maakt met WY advocaten, heeft u altijd eerst een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de advocaat die is gespecialiseerd in het desbetreffende rechtsgebied, zodat u altijd verzekerd bent van de actuele kennis van zaken. Het tarief voor dit gesprek stellen wij vooraf vast, zodat u weet waar u aan toe bent. Tijdens het intakegesprek proberen onze advocaten zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen. Als wij op basis van onze kennis en ervaring menen dat uw zaak geen kans maakt voor de rechter, zullen wij u dat direct laten weten. Zien wij wel mogelijkheden, dan maken we afspraken over het vervolg.

Vervolgens starten de voorbereidingen voor de rechtzaak die wij namens u gaan voeren. Gedurende het hele traject hechten wij veel waarde aan openheid en goede communicatie. Bovendien richten wij ons op het vinden van duurzame oplossingen voor onze cliënten. In verreweg de meeste gevallen zoeken wij eerst contact met de wederpartij om in goed overleg tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. De praktijk leert dat deze werkwijze veel tijd, geld, emoties en ergernissen kan besparen.

Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap